අලුත් අවුරුද්ද දෙවනත් කළ 'කෙරී'
2017-01-11 09:21:00
මාරියා කෙරී යනු කවුරුත් දන්න හඳුනන ගායිකාවකි. පසුගිය කාලයේ ඇය පිළිබඳ කතාබහක් ඇති වූයේ ප්‍රසිද්ධ කැසිනෝ හිමිකරුවෙකු වන ජෙම්ස් පැකර්ගේ පෙම්වතිය වූ නිසාය. නව වසර උදාවත් සමගම නැවතත් ඇය පිළිබඳ කතාබහක් ඇති වී තිබේ. ඊට හේතුව ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක් තුළ ඇයගේ ගීතයක් වෙනුවෙන් ඇය ඉදිරිපත් කළ නර්තය වෙනුවෙනි.
Wmqgd .ekSu wo forK fjí wvúh

Main page l   Hollywood Sinhala Articles    Hollywood Photos    

o
Copyright © 2016 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Email - webmaster@tharunaya.co.uk
Hot Line - 011 20 40 400
Design and Devoloped by:
Gigies(Pvt)Ltd