බ්‍රැඩ්ගේ බේබදුකම පරීක්ෂාවට?


2016-12-26 10:13:00
ඇන්ජලිනා ජොලී සහ බ්‍රැඩ් පිට්ගේ නළු නිළි සහ පෞද්ගලික ජීවිත සුපිරි මට්ටමක පැවතුණත් මේ වන විට දෙදෙනා වෙන්වී සිටින නිසා දැන් සුපිරි නීති සංග්‍රාමයක් ඇරැඹිලා. පසුගියදා උසාවියෙන් නියෝග කෙරුණේ බ්‍රැඩ් සහ ඇන්ජලිනාගේ දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය දෙදෙනාටම පැවරිය යුතු බවයි.

ඒ අනුව දරුවන් සයදෙනා ඇන්ජලිනාගේ රැකවරණය යටතේ සිටින්නටත් බ්‍රැඩ් හට ඔවුන්ව මුණ ගැසීමටත් ඉඩ ලැබුණා. මේ නියෝගයෙන් පසුව ඇන්ජලිනා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේ මාසයකට 4 වතාවක් බ්‍රැඩ්ගේ බීමත්කම සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.

ඇන්ජලිනාගේ මේ ඉල්ලීමට හේතුව වූයේ බ්‍රැඩ්ගෙන් දරුවන් හට යම් හිරිහැරයක් සිදු නොවන තැනට විශ්වාසය තබා ගැනීමටයි. (බ්‍රැඩ් සහ ඇන්ජලිනා විවාහ දිවිය ගතකළ කාලයේදී බ්‍රැඩ් විසින් එක් දරුවකුට පහර දුන් සිද්ධිය බොහෝ දෙනෙකුට රහසක් නොවෙයි.)

කෙසේ වෙතත් බ්‍රැඩ් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥවරුන් පවසන්නේ ඇන්ජලිනා මෙවැනි ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ බ්‍රැඩ්ගේ කීර්ති නාමය විනාශ කර දැමීමේ අරමුණින් යුතුව බවයි.
Wmqgd .ekSu Ys% ,xld ñr¾ fjí wvúh weiqfrks

Main page l   Hollywood Sinhala Articles    Hollywood Photos    

o
Copyright © 2016 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Email - webmaster@tharunaya.co.uk
Hot Line - 011 20 40 400
Design and Devoloped by:
Gigies(Pvt)Ltd