හොලිවුඩ් ගොසිප්

කාන්තාවන්ට පහර දෙන ක්‍රිස්

ජනප්‍රිය ගායක ක්‍රිස් බ්‍රවුන් පසුගිය දා පැවැති එක්තරා ප්‍රසංගයකදී කාන්තාවකට පහර දී ඇතැයි පැවසෙනවා. ලිසියෑන් ගටීරෙස් නම් වූ ඇයට මේ ගායකයා පහර දී ඇත්තේ ඔහුගේ

More News »

add_one